Tortell i Simó, Miquel (1802-1868)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Tortell i Simó, Miquel (1802-1868)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Tortell Simó, Miguel (1802-1868)
  • Tortell, M. (1802-1868)

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1802-11-23/1868-01-11

Història

Llocs

Muro (Mallorca), 23-11-1802 [naixement].
Palma de Mallorca, 11-01-1868 [defunció].

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Organista i compositor.

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Identificador del registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Esborrany

Nivell de detall

Mínim

Dates de creació, revisió i eliminació

2019-07-31 (Data de creació).

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

  • Història de la música catalana, valenciana i balear, 1999; (Tortell i Simó, Miquel; Muro de Mallorca, Mallorca Septentrional, 1802, Palma de Mallorca 1868; Organista i compositor).
  • Diccionario de la música española e hispanoamericana, 1999; (Tortell Simó, Miguel; n. Muro (Mallorca), 23-XI-1802, m. Palma de Mallorca, 11-I-1868; Organista y compositor).

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats