Showing 906 results

Authority record

Corbi

  • Person

Boronat, V.

  • Person
  • 18--/19--

Podria tractar-se de Víctor Boronat Botella, músic de la 'Corporación Musical Nueva del Iris' d'Alcoi els anys 1912-1916 i 1926-1935 i membre de la Junta directiva d'aquesta institució com Secretari els anys 1928 i 1932, i com President els anys 1934, 1936 i 1937.
També consta el nom «V. Boronat» com instrumentista a la plantilla de les agrupacions d'Orquestra i Capella de l'any 1901.

S.T.E.N.

  • Corporate body

Garay

  • Person

J.C.

  • Person

Dugué

  • Person

J.G.G.

  • Person
Results 1 to 100 of 906