Scribe, Eugenio, (1791-1861)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Scribe, Eugenio, (1791-1861)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Scribe, Eugène
  • Deberscy, Augustin (1791-1861)
  • Félix (1791-1861)
  • Scribe (1791-1861)
  • Scribe, Augustin Eugène (1791-1861)
  • Scribe, E. (1791-1861)
  • Scribe, Eugeni (1791-1861)

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1791 / 1861

Història

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Escriptor, Lletrista, Dramaturg i Coreògraf

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Identificador del registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats