Wolfurt, Kurt von (1880-1957)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Wolfurt, Kurt von (1880-1957)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

  • Von Wolfurt, Kurt, 1880-1957

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1880-09-07/1957-02-25

Història

Llocs

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Compositor

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Identificador del registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Esborrany

Nivell de detall

Dates de creació, revisió i eliminació

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Library of Congress: https://id.loc.gov/authorities/names/no93016373 [consulta: 2021-04-19]

Notes de manteniment

  • Porta-retalls

  • Exporta

  • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats