Mira Carbonell, Jorge (1864-1921)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Mira Carbonell, Jorge (1864-1921)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

 • Mira, Chordi (1864-1921)
 • Mira, Jordi (1864-1921)
 • Mira Carbonell, Jordi (1964-1921)

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

 • Mira, Jorge (1864-1921)
 • Mira, J. (1864-1921)

Identificadors per a organismes

Àrea de descripció

Dates d'existència

1864-02-01/1921-08-07

Història

Llocs

Naixement: Alcoi (Alacant, Espanya), 1 de febrer de 1864.
Defunció: Alcoi (Alacant), 7 d'agost de 1921.

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Pianista, director i compositor.

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Punts d'accés per matèria

Punts d'accés per lloc

Occupations

Àrea de control

Identificador del registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Esborrany

Nivell de detall

Complet

Dates de creació, revisió i eliminació

2018-04-10 (Data de creació)

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

 • Diccionario de la música valenciana, 2006 ; (Mira Carbonell, Jorge. Alcoy (Alicante), 1-II-1864; Alcoy (Alicante), 1921. Pianista, director y compositor).
 • Célebre largo, [1921] ; en portada (Célebre largo, G. F. Haendel ; instrumentado por Jorge Mira)
 • Himno a Sto. Tomás de Aquino, [entre 1900 i 1921]; en portada (música de D. J. Mira).
 • Ecos de amor á san José: plegaria á tres 3 voces iguales, [1911]; portada de partitura autògrafa (música de Jorge Mira Carbonell).
 • Gochos al patró san Chordi, [1909]; portada de partitura (música de D. Chordi Mira).

Notes de manteniment

CCG

 • Porta-retalls

 • Exporta

 • EAC

Matèries relacionades

Llocs relacionats