Escorihuela, Hipólito (1824-1861)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Escorihuela, Hipólito (1824-1861)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

Identificadors per a institucions

Àrea de descripció

Dates d'existència

1824/1861

Història

Llocs

Sogorb (Castelló), 1824 [naixement]
València, 1861 [defunció]

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Compositor i director.

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Ocupacions

Àrea de control

Identificador del Registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Esborrany

Nivell de detall

Mínim

Dates de creació, revisió i eliminació

2019-06-12 (Data de creació)

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Diccionario de la música valenciana, 2006 ; (Escorihuela Clauxí, Hipólito. Segorbe (Castellón), 1824; Valencia, 1861. Compositor y director).

Notes de manteniment

  • Clipboard

  • Exporta

  • EAC