Brisson, Frédéric (1821-1900)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Brisson, Frédéric (1821-1900)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Brisson, Fred. (1821-1900)

Identificadors per a institucions

Àrea de descripció

Dates d'existència

1821-12-25/1900

Història

Llocs

Naixement: Angoulême (França), 25 de desembre de 1821.
Activitat: París (França), 1833-1884.

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Compositor i pianista.

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Ocupacions

Àrea de control

Identificador del Registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Esborrany

Nivell de detall

Parcial

Dates de creació, revisió i eliminació

2018-01-11 (Data de creació).
2020-05-26 (Data de revisió).

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

Clara Costa García.
  • Clipboard

  • Exporta

  • EAC