Arnaud, Joseph-François (1832-1878)

Àrea d'identificació

Tipus d'entitat

Persona

Forma autoritzada del nom

Arnaud, Joseph-François (1832-1878)

Forma(es) paral·lela(es) del nom

Forma(es) normalitzada del nom, d'acord a altres regles

Altra(es) forma(es) del nom

  • Arnaud, Jh. (1832-1878)

Identificadors per a institucions

Àrea de descripció

Dates d'existència

1832-05-10/1878-02-22

Història

Llocs

País d'origen: França.

Estatus jurídic

Funcions, ocupacions i activitats

Compositor.

Mandats/Fonts d'autoritat

Estructura/genealogia interna

Context general

Àrea de relacions

Àrea de punts d'accés

Ocupacions

Àrea de control

Identificador del Registre d'autoritat

Identificador de la institució

Regles o convencions

Estat d'elaboració

Revisat

Nivell de detall

Parcial

Dates de creació, revisió i eliminació

2018-01-29 (Data de creació).
2020-05-18 (Data de revisió).

Idioma(es)

Escriptura(es)

Fonts

Notes de manteniment

Clara Costa García.
  • Clipboard

  • Exporta

  • EAC